Romerike Cup 2023 – Norge


Lørdag 11. Mars var det klart for første utgave av Romerike Cup, avholdt i Oslo, nærmere bestemt Lørenskog.

65 utøvere hade funnet veien til Lørenskog Hallen denne lørdagen, hvor stemningen var upåklagelig høy. 65 utøvere fordelt på syv klubber, hvor det også kom klubber med respektabel reisevei. De nærliggende som: Lørenskog, Horten, Ringerike og selvsagt arrangør Romerike Kyokushin Karateklubb selv var på plass, men i tillegg var det også besøk fra vest: Egersund Kyokushin karateklubb og Bergen Karate Klubb. Om man vendte nesa nordover fikk man også besøk fra Trondheim Karateklubb – Makotokai.

Alle bilder tatt av Svein Olaf Bænnes NKO

Lørdag var dagen det skjedde, men korrekt hadde noen tyvstartet litt på fredagen – dette gjaldt da dommere og dommerkurs som ble avholdt. Bo Vidar Larsen / Bergen karate Klubb sto for gjennomføring av dommerkurset, slik at mindre erfarne (eventuelt litt «rustne») kunne utdannes og oppdateres.

Larsen passerte selv nåløye i 2022 og ble godkjent som VM dommer WKO, og har i tillegg fått gjennomført betydellige regelendringer i det norske regelverket – slik at det ligger så tett på det internasjonale som mulig. I tillegg hadde man dommer kapasiteter som Gorm Øyan og Geir Rune Tøge, begge fra Lørenskog –  som også sitter på tilsvarende kompetanse, med betydelig innsats inn i miljøet.

Det ble konkurrert i Kata og Kumite, og hovedvekten av utøvere var fra den yngre garden, men et var også noen fra senior hold som prøvde seg. Stevnet ligger fint på lavterskel og bredde, og flere med liten eller ingen erfaring kom i gang med det førse vanskelige skrittet. Når det er sagt, så var det også noen med betydelig erfaring, slik at det til tider var snakk om nivåforskjell.

Nå var dette første utgave av Romerike Cup, så det er litt tidlig å se hvor man lander på denne eventen i fremtiden. En utfordring er som alltid på denne tiden av året, er at det avholdes vinterferie på uike uker ift hvilket fylke man tilhører i Norge. Uansett hva fremtiden bringer, denne lørdagen var det god stemning i Lørenskog hallen, hvor utøvere og dommere tok gode steg i sin og andres utvikling.

 

,